!!! NA STRÁNKE SA PRACUJE !!!

ZAVRIEŤ

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

Enviromentálna politika spoločnosti Green Company

Obchodné meno: NEW GREEN COMPANY, družstvo

OR: Oddiel Dr, vložka číslo: 642/B

Adresa: Horný Val 8/17, 010 01 Žilina

IČO: 46 878 343

IBAN: SK8511000000002943458833

Číslo účtu: 2943458833/1100

DIČ: 2023623228


Štatutárny zástupca - predseda:

Ján Drábik

mobil: +421 903 432 001

email: predseda@greencompany.sk


Generálny riaditeľ :

Ing. Ľubomír Taraj

mobil: +421 907 887 747

email: riadenie@greencompany.sk


Evidencia a dispečing :

Ing. Martina Kostolná

mobil: +421 915 738 395

email: evidencne@greencompany.sk


Recyklácia a kolektívne organizácie :

Ing. Emil Ponechal,

mobil:+421903 844 199

email: recyklacia@greencompany.sk


Legislatíva:

Ing. Angelika Letková

mobil:0903 691383

email: legislativa@greencompany.sk


Účtareň:

Valéria Gachová

mobil: +421 915 738 391

email: ekonom@greencompany.sk


Technik vývozu odpadov:

Ján Valientik:

mobil: +421 915 738 369

email: technik2@greencompany.sk


Ján Šimulák:

mobil: +421 915 738 367

email: technik1@greencompany.sk